Stein

Selecteer een locatie

Alle
Legenda
= menu =

Str = Straatmeetpunt

Std = Stadachtergrond meetpunt

Reg = Regionale achtergrond meetpunt

P = Particulier meetpunt

 

Goed ([NO2] <= 25 µg/m3)

Matig (25 µg/m3 < [NO2] <= 35 µg/m3)

Onvoldoende (35 µg/m3 < [NO2] <= 40 µg/m3)

Slecht (40 µg/m3 < [NO2] <= 45 µg/m3)

Zeer slecht (45 µg/m3 < [NO2])

Geen actuele data

de kleur van de meetlocatie op de plattegrond wordt bepaald op basis van de meetwaarde van de laatste meetperiode